Categories
การตั้งค่า

วิธีเปลี่ยนธีม iPhone เป็น Dark Mode

สำหรับ iPhone ที่อัพเดทเป็น iOS 13 จะสามารถเปลี่ยนธีมเป็น Dark Mode หรือแบบมืดได้ เป็นอีกทางเลือกช่วยให้ใช้งานได้อย่างสบายตามากขึ้น