Categories
พื้นฐาน

วิธีเปิดฮอตสปอต แชร์เน็ตไวไฟจาก iPhone

ถ้าจะแชร์เน็ต iPhone ให้เครื่องอื่นใช้ ต้องมีเน็ต 4G ก่อน จากนั้นเครื่องก็จะแปลงสัญญาณเป็นเน็ตไวไฟ เรียกว่า “ฮอตสปอต”