Categories
การตั้งค่า

วิธีเปลี่ยนเสียงริงโทน iPhone

เปลี่ยนเสียงเรียกเข้า iPhone ทำได้เองง่ายๆ แต่จะมีเสียงให้เลือกแบบจำกัด ถ้าต้องการเป็นเสียงเพลงจะต้องซื้อ ราคา 19 บาทต่อเพลง