Categories
พื้นฐาน

วิธีเช็ค แบตเตอรี่ iPhone เสื่อมหรือยัง

ใช้งาน iPhone ไปนานๆ แบตจะเริ่มเสื่อม ถือเป็นเรื่องปกติ แต่ถ้าใช้นาน 2-3 ปีขึ้นไป อาจต้องเปลี่ยนแบตใหม่ เพื่อให้ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ