Categories
พื้นฐาน

วิธีบันทึกหน้าจอ iPhone เป็นวิดีโอพร้อมเสียง

การอัดหน้าจอ iPhone ทำได้ง่ายๆ ไม่ต้องใช้แอพ แต่เปิดใช้ครั้งแรกต้องตั้งค่าก่อน บันทึกเสร็จไฟล์วิดีโอจะถูกเก็บในแอพรูปภาพ