Categories
การตั้งค่า

วิธีเปลี่ยน/เพิ่มแป้นพิมพ์บน iPhone

ถ้าโหลดพวกแอพคีย์บอร์ดมา ก็ต้องทำการเพิ่มในเมนูตั้งค่า สำหรับ iPhone จะเพิ่มได้หลายแป้นพิมพ์ ได้ทั้งรูปแบบใหม่ๆ และภาษาอื่นๆ

Categories
การตั้งค่า

วิธีเปลี่ยนภาษาเครื่อง iPhone

ปกติถ้าซื้อ iPhone / iPad จากศูนย์ไทย เครื่องจะถูกตั้งค่าเป็นภาษาไทยให้อยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยน แต่ถ้าจะเปลี่ยนไปใช้อังกฤษให้ทำตามนี้