Categories
Special การถ่ายภาพ

วิธีถ่ายรูปโหมดพอร์ทเทรต ขั้นพื้นฐาน กล้อง iPhone

เฉพาะกล้อง iPhone 7 Plus, 8 Plus และ X ถึงจะมีโหมดพอร์ทเทรท ช่วยให้ถ่ายรูปหน้าชัดหลังละลาย และจัดแสงไฟได้ด้วย