Categories
พื้นฐาน

วิธีกู้คืนรูปที่ถูกลบใน iPhone

ถ้าเผลอลบรูปและวิดีโอใน iPhone เราจะกู้คืนมาได้ภายใน 30 วัน แต่ถ้าเลยกำหนดนี้ไปแล้วจะกู้คืนมาไม่ได้